Om Nallebudet

Integritetsfrågor:

Vilka vi är

Vi är Nallebudet AB och vi finns i Sverige. Vår webbplatsadress är: https://nallebudet.se.

Uppdaterad: 2022-06-04

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in personuppgifter som uppkommer när du använder Nallebudets webbplats. Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik. Vi samlar in uppgifter som visar vilka produkter du klickar på och vad du köper. Anledning till att vi samlar in de här uppgifter är för att vi ska se hur Nallebudets webbplats och webbshop fungerar och för att vi ska veta alla detaljer om ditt köp så att vi kan skicka rätt saker till mottagaren. 

Vad vi samlar in och lagrar

Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:

 • Produkter som du har visat: vi använder detta för att exempelvis visa dig produkter som du nyligen har tittat på.
 • Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader
 • Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och skicka beställningen!

Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

När du köper från oss, ber vi dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för syften, såsom att:

 • Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
 • Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
 • Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
 • Förbättra vår butikserbjudanden
 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra beställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Vi lagrar även kommentarer eller recensioner, om du lämnar dessa.

Vilka i vårt team har tillgång

Medlemmar i vårt team har tillgång till informationen du ger oss. Till exempel, både administratörer och butiksägare har tillgång till:

 • Beställningsinformation som t.ex. vad som köptes, när det köptes och var det ska skickas, samt
 • Kundinformation såsom ditt namn, e-postadress samt fakturerings- och leveransinformation.

Vårt team har tillgång till denna information för att uppfylla beställningar, genomföra återbetalningar och tillhandahålla support.

Vad vi delar med andra

Vi delar information med tredje part som hjälper oss genomföra beställningar och lagra tjänster åt dig, samt tjänser för marknadsföring som mailutskick. Vid Profilering i sociala medier kan anonymiserade personuppgifter förekomma som grund att anpassa för marknadföringsgrupper.

Betalningar

Vi tar emot betalningar genom Swish och Svea Ekonomi. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina personuppgifter att skickas till betaltjänsten, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Marknadsföringsunderlag

Vi marknadsför oss på sociala medier och internet via Facebook , Instagram och Tiktok och Google. På de här plattformarna kommer dina personuppgifter ligga till grund för anpassning av kampanjer.

Med hjälp av mailutskick når vi dig med relevant information och erbjudanden. 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.


Vilka rättigheter du har över dina data

Användarnas rättigheter:

a) Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss via e-post som skickas till info@nallebudet.se.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b) Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

c) Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. 

d) Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

e) Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

f) Rätt till radering

Webbplatsens användare har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,

– Om samtycket återkallas,

– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,

– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

– Om personuppgifterna har samlats in i samband med att du som minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

g) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar hen.

h) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen ifråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

Genom en länk som skickas till användarens mail och mobiltelefon.

i) Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Dataskyddsinspektionen.

j) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter genom implementationer av säkerhetslager i hela köpprocessen. Se våra köpvillkor. Vi skyddar också dina personuppgifter mot delning vid frågor från tex mottagaren av ditt Nallebud om du inte uttryckligen givit ditt medgivande till delningen. 

Ändringar i policyn

Den här policyn uppdaterades den 16 mars 2023. Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till info@nallebudet.se. Svarstid för e-post: 2-5 arbetsdagar.

Välj anledning